Tarım enflasyonu durdurulamıyor: Hasat mevsimine karşın endişelendiren sayı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran Tarım eserleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), ağustos ayına karşın yıllık yüzde 142. 42 oldu. TÜİK bilgilerine nazaran, Tarım-ÜFE’de ağustosta bir evvelki aya nazaran yüzde 4,34 azalış, bir evvelki yılın aralık ayına nazaran yüzde 99,72, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 89,02 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir evvelki aya nazaran, ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış ve balık ve öteki balıkçılık eserlerinde yüzde 1,24 azalış gerçekleşti. Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 4,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 1,99 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU KÜMELER LFLİ BİTKİLER

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 75,12 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 77,34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 255,52 ile lifli bitkiler ve yüzde 196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir evvelki aya nazaran azalışın yüksek olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 22,00 ile başka ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 19,86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt küme ise yüzde 9,27 ile başka çiftlik hayvanları ve hayvansal eserler ve yüzde 8,80 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Yorum yapın